kung ikaw ay isang prutas, ano ka at bakit?

12/14/2010 12:58:00 PM

Mangga. Pwede maasim at pwedeng matamis. (moody kumbaga)

Any Question? / Ano Tanong Mo?

You Might Also Like

3 MGA NAG-EMOTE

Blog Awards

Image and video hosting by TinyPic

Versatile Blogger Award from Ellen! :) 01-09-11
Most Interesting Blog Award From ILUVROY. :) 01-01-11
OneLovely Blog Award ATE LEAH [first award]

Thank You!